Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Planı İddiasıyla Soruşturma İzni Verildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin imar planında sosyal kültürel tesis alanı olarak yer alan araziye mevzuata aykırı otel ruhsatı verildiği iddiası üzerine, İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu 59 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi’ndeki Yılmaz Büyükerşen Bulvarı 479 ada 46 sayılı parselde bulunan belediyeye ait sosyal kültürel tesis alanına, büyükşehir belediye meclisinde alınan karar ve yapılan sözleşmeyle otel ruhsatı verildiği iddiası üzerine İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.

Başsavcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Talep üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz üzerine herhangi bir uygulama imar planı değişikliği yapılmadan otel inşa edilmek üzere, süresi 30 yılı geçmeyecek şekilde sınırlı ayni hak tesis edilmesi yönünde Büyükşehir Belediye Meclisince karar alındığı belirtildi.

Soruşturma izni kararında, “Söz konusu taşınmaz üzerine yapı yapılması için mevcut imar planına, ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin çatılar ile ilgili hükümlerine ve ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine aykırı olarak yeni yapı ruhsatı, tadilat amaçlı yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği, yine ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine aykırı olarak ‘İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatına’ dayanak oluşturan İtfaiye Uygunluk Raporunun düzenlendiği anlaşılmıştır.” ifadeleri kullandı.

Söz konusu durum nedeniyle aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir milletvekili olan dönemin Belediye Meclis Üyesi Jale Nur Süllü, belediye meclis üyeleri, mimar ve belediyenin diğer birimlerinde görevli 59 kişi hakkında “4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması” hakkında kanunun 6’ncı maddesi hükmü uyarınca soruşturma izni verildiği ifade edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x